053-249-710-2

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

  สถานที่ปฏิบัติงาน หจก.อีซูซุศาลาฟาสเตอร์ เชียงใหม่ ทุกสาขา

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

   ให้คำปรึกษาเกี่ยวรถยนต์ อีซูซุ ให้กับลุกค้าที่เข้ามาดูรถเพื่อทำการขายและขยายตลาดที่สำคัญ สามารถออกบูธนอกพื้นที่ได้ - ให้คำแนะนำและคำแนะนำแก่ลูกค้าที่สนใจซื้อรถยนต์ จัดทำเอกสารงานขาย จัดเตรียมรถส่งบมอบให้ลูกค้าและงานหลังบริการขาย - สามารถผลักดันการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ - ให้คำแนะนำและบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าที่ต้องการจะซื้อรถใหม่

  เงินเดือน ไม่ระบุ   บาท

  เพศ ชาย/หญิง

  อายุ 20-35 ปี

  ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี

  วุฒิการศึกษา ปวส./อนุปริญญาตรี

  สาขาวิชา การตลาด การขาย เศรษฐศาสตร์

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา

   ค่าเดินทาง วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์13วัน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

1.ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้ มีใบขับขี่รถยนต์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ   2.มีทักษะในด้านการคำนวณที่ดี และละเอียดรอบคอบสามารถทำงานเป็นทีมได้   3.มีทักษะในการเจรจา ติดต่อและประสานงานดีเยี่ยม     

  วิธีสมัครงาน

         สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

  สถานที่ปฏิบัติงาน หจก.อีซูซุศาลาฟาสเตอร์ เชียงใหม่ ดอนจั่น

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

   ดูแลและพัฒนาซอร์ฟแวร์ของบริษัทตาม Requirement ของบริษัท

  เงินเดือน 12,001-15,000   บาท

  เพศ ชาย

  อายุ 20-30 ปี

  ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี

  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

  สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

  ค่าอาหาร ค่าเดินทาง วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์13วัน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   2.Programming -C#, .NET, Web Application, SQL Server, Database, Crystal Report   3.มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยตนเองได้   4.มีความอดทนและมีความรับผิดชอบในการทำงนาภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้   5.มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา

  วิธีสมัครงาน

         สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

ช่างทำพื้น 1 อัตรา

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เพ้นท์ จำกัด ดอนจั่น

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

   โป้/ขัดแห้ง/ทำพื้น ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถ ตรวจสอบความเรียบของรถก่อนทำและหลังทำ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีความขยัน อดทน สามารถทำงานในสถานการณ์กดดันได้ สามารถขับรถยนต์ได้ทั้ง 2 เกียร์พร้อมใบอนุญาติขับขี่พิจารณาเป็นพิเศษ

  เงินเดือน ไม่ระบุ   บาท

  เพศ ชาย

  อายุ 20-35 ปี

  ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี

  วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

  สาขาวิชา ไม่จำกัดสาขา

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

  ค่าอาหาร ค่าเดินทาง วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์13วัน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

           

  วิธีสมัครงาน

         สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

  สถานที่ปฏิบัติงาน หจก.อีซูซุศาลาฟาสเตอร์ เชียงใหม่ ดอนจั่น

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

   - ตอบแชทลูกค้า และจบการขาย ทางOnline (Facebook, Social Media ต่างๆ) - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับลูกค้าทาง Social Media - ตอบคอมเม้นทาง Online (Facebook, Website, Social Media ต่างๆ) - ประสานงานลูกค้าทางออนไลน์ และบริการหลังการขายหลัง - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ - Report งานขายออนไลน์(รายสัปดาห์, รายเดือน)

  เงินเดือน 15,000-20,000   บาท

  เพศ ชาย/หญิง

  อายุ 20-35 ปี

  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

  สาขาวิชา ไม่จำกัด

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น

  ค่าอาหาร วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์13วัน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

1.มีทักษะในการเจรจาขายสินค้า และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยม   2.เรียนรู้งานเร็ว และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ   3.มีประสบการณ์การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย     

  วิธีสมัครงาน

  สมัครงานผ่านเว็บไซต์    ส่งใบสมัครทางอีเมลล์    สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

ช่างเคาะ 1 อัตรา

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เพ้นท์ จำกัด จอมทอง

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

   ถอดประกอบอะไหล่รถยนต์ทั้งคันได้ ใช้เครื่องมือช่างสมัยใหม่ในการทำงาน

  เงินเดือน ไม่ระบุ   บาท

  เพศ ชาย

  อายุ

  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

  วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุุฒิการศึกษา

  สาขาวิชา ไม่จำกัด

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

  ค่าอาหาร วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์13วัน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

1.มีความขยัน,อดทน,พร้อมเรียนรู้งานและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   2.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน   3.อยู่ในกฏระเบียบและทำตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด   4.มีความเคารพต่อหัวหน้างานและมีใจเอื้อเฝื้อต่อเพื่อนร่วมงาน   5.ขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้มีใบอนุญาติขับขี่ และมีประสบการ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

  วิธีสมัครงาน

  สมัครงานผ่านเว็บไซต์    ส่งใบสมัครทางอีเมลล์    สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

ช่างประกอบ 1 อัตรา

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เพ้นท์ จำกัด จอมทอง

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

  

  เงินเดือน ไม่ระบุ   บาท

  เพศ ชาย

  อายุ 22-40ปี

  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

  วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุุฒิการศึกษา

  สาขาวิชา

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

  ค่าอาหาร ค่าเดินทาง วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี

  คุณสมบัติที่ต้องการ

1.มีความขยัน,อดทน, พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   2.ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   3.หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจาณาเป็นพิเศษ     

  วิธีสมัครงาน

  สมัครงานผ่านเว็บไซต์    ส่งใบสมัครทางอีเมลล์    สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

ช่างขัดเงา 1 อัตรา

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เพ้นท์ จำกัด จอมทอง

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

   ขัดสีรถที่มีการทำสีให้เงางาม ตรวจสอบความเรียบของรถก่อนทำและหลังทำ

  เงินเดือน ไม่ระบุ   บาท

  เพศ ชาย

  อายุ

  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

  วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุุฒิการศึกษา

  สาขาวิชา

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

  ค่าอาหาร ค่าเดินทาง วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์13วัน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

1.มีความขยัน,อดทน, พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ   2.ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   3.สามารถทำพื้นในระบบขัดแห้งได้     

  วิธีสมัครงาน

  สมัครงานผ่านเว็บไซต์    ส่งใบสมัครทางอีเมลล์    สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เพ้นท์ จำกัด จอมทอง

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

   พ่นสีเทียบใส่แผ่นเทียมเทียบกับชิ้นงานหรือตัวรถ พ่นสีรถทั้งภายในและภายนอกได้ ผสมสีให้ถูกต้องตามชิ้นงาน

  เงินเดือน ไม่ระบุ   บาท

  เพศ ชาย

  อายุ 25-45ปี

  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

  วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุุฒิการศึกษา

  สาขาวิชา

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

  ค่าอาหาร ค่าเดินทาง วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์13วัน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

1.มีประสบการณ์ในการผสมสี-พ่นสี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป   2.มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผสมสีน้ำที่ใช้พ่นรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ   3.สามารถพ่นสีรถยนต์ได้ทุกอย่าง     

  วิธีสมัครงาน

  สมัครงานผ่านเว็บไซต์    ส่งใบสมัครทางอีเมลล์    สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เพ้นท์ จำกัด จอมทอง

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

  

  เงินเดือน 12,001-15,000   บาท

  เพศ ชาย

  อายุ 20-35 ปี

  ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี

  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

  สาขาวิชา ไม่จำกัดสาขา

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

  ค่าอาหาร ค่าเดินทาง วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์13วัน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

1.มีประสบการณ์ด้านงานเคลมรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ   2.มีทักษะในการเจราจาต่อรองและรักงานบริการ   3.สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้   4.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่  

  วิธีสมัครงาน

  สมัครงานผ่านเว็บไซต์    ส่งใบสมัครทางอีเมลล์    สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด ดอนจั่น

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

   ทำความสะอาดรถยนต์ ล้างรถยนต์ เช็ดรถ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา มีความละเอียดรอบคอบในงาน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน สามารถทำงานภายใต้สถาวะกดดันได้ และเข้ากับเพื่อนร่วทงานได้ดี รักความสะอาด รักองค์กร

  เงินเดือน ไม่ระบุ   บาท

  เพศ ชาย

  อายุ 18-35

  ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี

  วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุุฒิการศึกษา

  สาขาวิชา

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา

  ค่าอาหาร ค่าเดินทาง วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์13วัน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

           

  วิธีสมัครงาน

  สมัครงานผ่านเว็บไซต์    ส่งใบสมัครทางอีเมลล์    สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

กรอกใบสมัครงาน

กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน


กรอกใบสมัครเบื้องต้น

ติดต่อสมัครงาน

 081-5953757 K.ณวรา

 jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

สมัครงานผ่าน Line

แผนที่

บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด 302 หมู่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140