053-249-710-2

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ช่างทำพื้น 2 อัตรา

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เพ้นท์ จำกัด ดอนจั่น

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

   โป้/ขัดแห้ง/ทำพื้น ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถ ตรวจสอบความเรียบของรถก่อนทำและหลังทำ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีความขยัน อดทน สามารถทำงานในสถานการณ์กดดันได้ สามารถขับรถยนต์ได้ทั้ง 2 เกียร์พร้อมใบอนุญาติขับขี่พิจารณาเป็นพิเศษ

  เงินเดือน ไม่ระบุ   บาท

  เพศ ชาย

  อายุ 20-35 ปี

  ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี

  วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

  สาขาวิชา ไม่จำกัดสาขา

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

  ค่าอาหาร ค่าเดินทาง วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์13วัน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

1.   2.   3.   4.   5.

  วิธีสมัครงาน

         สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

  สถานที่ปฏิบัติงาน หจก.อีซูซุศาลาฟาสเตอร์ เชียงใหม่ จอมทอง

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

   ออกใบบิล ใบกำกับภาษี ใบวางหนี้ สรุปยอดรายรับ/รายจ่ายประวัน บันทึกรายการจ่ายทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน

  เงินเดือน ไม่ระบุ   บาท

  เพศ หญิง

  อายุ 25-35

  ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี

  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

  สาขาวิชา บัญชี-การเงิน

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา

  ค่าอาหาร ค่าเดินทาง วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี

  คุณสมบัติที่ต้องการ

1.มีความรู้ทางด้านบัญชีและสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้   2.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน   3.มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย   4.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี   5.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  วิธีสมัครงาน

  สมัครงานผ่านเว็บไซต์    ส่งใบสมัครทางอีเมลล์    สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

   สรุปเวลาทำงานของพนักงาน และจัดทำเงินเดือนพนักงานประจำเดือน จัดทำใบลา/จัดเก็บ/และบันทึกประวัติการลาของพนักงาน จัดทำใบลา/จัดเก็บ/และบันทึกประวัติการลาของพนักงาน

  เงินเดือน 12,001-15,000   บาท

  เพศ ชาย/หญิง

  อายุ 25-35 ปี

  ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

  สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ ,

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา

  ค่าอาหาร ค่าเดินทาง วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์13วัน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

1.ปฐมนิเทศพนักงาน   2.สามารถทำงานในสถานการณ์กดดันได้   3.มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีความขยัน อดทน   4.สามารถขับรถยนต์ได้ทั้ง 2 เกียร์พร้อมใบอนุญาติขับขี่พิจารณาเป็นพิเศษ   5.มีทักษะการใช้ดปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

  วิธีสมัครงาน

  สมัครงานผ่านเว็บไซต์    ส่งใบสมัครทางอีเมลล์    สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

  สถานที่ปฏิบัติงาน หจก.อีซูซุศาลาฟาสเตอร์ เชียงใหม่ หน้าร.ร.ปริ้นซ์ สันป่าตอง จอมทอง

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

   หาลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Online และ Offline เสนอขายรถอีซูซุ แก่ลูกค้าเป้าหมาย ให้คำแนะนำ รายละเอียดเกี่ยวกับรถ สินเชื่อ และอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจซื้อของลูกค้า จัดทำเอกสารงานขาย จัดเตรียมรถ และส่งมอบให้ลูกค้า ติดตามสอบถาม เยียมเยียน และบริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่ออกรถไป หรือลูกค้าเก่า หากลุ่มเป้าหมายใหม่ หาตลาดกลุ่มใหม่

  เงินเดือน ไม่ระบุ   บาท

  เพศ ชาย/หญิง

  อายุ 22-35

  ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี

  วุฒิการศึกษา ปวส./อนุปริญญาตรี

  สาขาวิชา

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา

   ค่าเดินทาง วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์13วัน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

1.มีทักษะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจที่ดีเยี่ยม รักการขายและการบริการ   2.สามารถขับรถเกียร์ธรรมดา และอัตโนมัติ มีใบขับขี่รถยนต์   3.สามารถทำคลิปสั้นๆ ผ่านโปรแกรม หรือแอปพลิเคชั่น มีความรู้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office   4.มีความรู้เรื่อง Social Media / Facebook   5.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานนอกพื้นที่ หรือทำงานนอกเวลางานได้

  วิธีสมัครงาน

  สมัครงานผ่านเว็บไซต์    ส่งใบสมัครทางอีเมลล์    สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

แอดมิน 2 อัตรา

  สถานที่ปฏิบัติงาน หจก.อีซูซุศาลาฟาสเตอร์ เชียงใหม่ ดอนจั่น

  ลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

   ดูแล Page / Social media ของบริษัท ให้ข้อมูล และตอบคำถามลูกค้า ปิดการขาย และการให้บริการหลังการขาย ประสานงานทั้งภายใน และภายนอก ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  เงินเดือน ไม่ระบุ   บาท

  เพศ ชาย/หญิง

  อายุ ไม่จำกัด

  ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี

  วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุุฒิการศึกษา

  สาขาวิชา ไม่จำกัด

  สวัสดิการ

  ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น

   วันหยุดพักร้อน/ชดเชย ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์13วัน

  คุณสมบัติที่ต้องการ

1.มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น ทัศนคติที่ดี รักการขาย มีใจบริการ   2.มีความรู้ด้าน Facebook โซเชียลมีเดีย    3.มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีมาก ทั้งการพูด และการพิมพ์ข้อความ   4.สามารถทำคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Microsoft Office  

  วิธีสมัครงาน

  สมัครงานผ่านเว็บไซต์    ส่งใบสมัครทางอีเมลล์    สมัครตามที่อยู่บริษัท

  หมายเหตุ

  -

  หรือส่งResumeมาที่อีเมลล์ jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

กรอกใบสมัครงาน

กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน


กรอกใบสมัครเบื้องต้น

ติดต่อสมัครงาน

 081-5953757 K.ณวรา

 jobs.isuzuchiangmai@gmail.com

สมัครงานผ่าน Line

แผนที่

บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด 302 หมู่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140